Event Calendar

'Pratha Paithani Festival' 


10th & 11th February, Saturday & Sunday

11 am to 7 pm

at Kavita Koparkar Studio,

1, Patwardhan Baug,  HDFC Bank Lane ( Karvenagar Branch) ,

Erandawane, Pune 411004

Phone: 02025445222